การเดินทาง

อาคารธันเดอร์โดม สามารถเข้าออกได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนติวานนนท์ และถนนเลียบคลองประปา การเดินทางเข้าถึงสะดวกสบายด้วยรถบริการสาธารณะมากมาย โดยใช้เวลาเพียง
• 30 นาทีจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทางด่วน
• 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยใช้ทางด่วน
• 15 นาทีจากสนามบินภายในประเทศดอนเมือง
Thunder Dome Map