ฮอลล์เดียวครบ รองรับทุกความบันเทิงเข้าถึงทุกสายตา จุได้กว่า 5,000 คน


แพ็คเกจ 3 คุ้ม เพียง
1,050,000 บาท
*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดงานตั้งแต่ จัดงานตั้งแต่ วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

คุ้มที่ 1: มูลค่ารวม 1,522,610 บาท
การเตรียมงาน 2 วัน + การจัดงาน 1 วัน + และรื้อถอนหลังจบงาน 6 ชั่วโมง
คุ้มที่ 2: วงเงินรวมสุทธิ 70,000 บาท
สำหรับเลือกรับบริการเพิ่มเติมจากรายการดังต่อไปนี้
  • A บริการระบบปรับอากาศในฮอลล์ 8,000 บาท/ชม.(ขั้นต่ำ 4 ชม.)
  • B บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อม Wi-Fi Router 1 ตำแหน่ง มูลค่า 8,900 บาท/จุด
  • C ยกเว้นค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารสำหรับบูธสปอนเซอร์ มูลค่า 5,000 บาท/บูธ
  • D บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 1,150 บาท/คน
  • E บริการพนักงานทำความสะอาด 1,050 บาท/คน
  • *ราคาตามรายการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คุ้มที่ 3: วงเงินรวมสุทธิ 50,000 บาท สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: 02-833-5252

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.